Ban Lãnh đạo

  28/08/2015

BAN LÃNH ĐẠO PNT AUDIT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Nguyễn Tuấn Phong

 Chủ tịch HĐTV

 Khương Tất Thành

 Giám đốc - Thành viên HĐTV

 Đào Thanh Đoàn

 Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng tài chính kinh doanh - Thành viên HĐTV

 Nguyễn Thế Anh

 Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Thẩm định giá - Thành viên HĐTV

 Nguyễn Ngọc Dũng

 Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kiểm toán 1 - Thành viên HĐTV

Bình luận