Giới thiệu PNT
  • Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT được thành lập ngày 08/01/2007 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2004 và hoạt động theo mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên trong lĩnh vực Kiểm toán, Thẩm định giá, Xác định giá trị doanh nghiệp và Tư vấn
  • Xem tiếp